AMATA & CO

За нас 2022-07-20T12:09:45+00:00

За компанията

АМАТА & CO е компания, занимаваща се с цялостно проектиране на сгради и съоръжения и с контрол по изпълнението – жилищни, производствени и обществени. Архитектура и Конструкции, през всички специалности на техническия проект, както и проучване на конкретен обект/имот – AMATA & CO цели да спести Вашето време. Последните години дейността на AMATA & CO се разширява към инвестиционното строителство. Съчетавайки опита от проектирането и познанията в строителния сектор, се получава високо конкурентен продукт сред динамично развиващият се пазар на недвижимите имоти.

Последни проекти

Последно реализирани проекти от AMATA & CO

ВИЖТЕ ВСИЧКИ ПРОЕКТИ

АМАТА И КО ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-7853-C1 и изпълнява проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
Проектът е насочен към Осигуряване на оперативен капитал за АМАТА И КО ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19
В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
Това от своя страна ще допринесе за по-нататъшното продължаване дейността на АМАТА И КО ЕООД.
Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 1 май 2021 г.

Корпоративен блог

Апартамент и ателие. Разлики, предимства и недостатъци

АПАРТАМЕНТ, АТЕЛИЕ...? Един от често задаваните въпроси към строители, инвеститори и архитекти. Тук ще се спрем само на разликите и ще

ВИЖТЕ ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ

Партньорите ни

Наши партньори са национални и чуждестранни компании

Свържете се с нас