Конструкции

Конструкции 2018-10-03T16:04:11+00:00

Професионални услуги от AMATA & CO

Запитване за цена
Запитване за цена

Конструктивни проекти

AMATA & CO предлага изработване на Конструктивни проекти за строителство на сгради и съоръжения и Авторски надзор по време на изпълнението.

• Стоманобетонни конструкции
• Стоманени конструкции
• Дървени конструкции
• Комбинирани конструкции

Всички конструктивни проекти се изработват на фаза Технически и/или Работен проект и са в обем, достатъчен за строително разрешение като са в съответствие с българските и/или европейските норми за проектиране.

Авторския надзор по време на строителството се контролира от екипа инженери на компанията, позволяващ промени по време на строителството.

Обследване на сгради

AMATA & CO предоставя възможността за обследване на сгради и съоръжения и изготвяне на технически становища за даден обект.

Обследването на сгради е наложително когато техния експлоатационен срок е свършил и/или когато е нужна застраховка на съответната сграда. При ремонтни дейности (надстроявания и смяна на предназначението) обследването дава представа за състоянието на сградата и решение за бъдещата ѝ експлоатация.

AMATA & CO работи съвместно с френската компания GEOTEC в сътрудничество при обследване на сгради във Франция. Опитът, придобит от това съдействие, е добра основа за прилагането му при обекти на територията на България.