Балкoн, тераса, лоджия – кое какво е?

„БАЛКОН“, „ТЕРАСА“, „ЛОДЖИЯ“. Всеки човек използва тези думи, но кое какво точно означава. Има ли разлика в понятията или са просто синоними?

Ако разговора се води в кафене сред приятели едва ли има значение, но в действителност разлика има. Българското законодателство не само прави разделяне между различните издатини на сградите, но и ги урежда подробно.

Балконът се определя като открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата. Правилата, в зависимост от местоположението на сградата и това, дали тя е разположена на тиха малка улица или голям шумен булевард, допускат балконите да бъдат издадени напред от 60 cm до максимум 120 cm.

Терасата от своя страна е открита използваема площ, разположена обаче върху помещения, върху колони или върху терена. Добавете на балкона колони отдолу и той се превръща в тераса.

Лоджия е също такава използваема площ, но открита от външната си страна и включена в общия обем на сградата. Или лоджията е „тераса”, затворена от три страни със стени, а четвъртата е отворена.

Ако сте в процес на проектиране е добре да знаете:
     Нормативно е изискването балконите, лоджиите, терасите и външните стълби да имат парапети, с височина не по-малка от 1,05 м, а над 20-ия метър на сградата – не по-малка от 1,20 м.
Еркерите и балконите трябва пък да са на височина най-малко 3,2 м над нивото на тротоара в случаите, когато външната линия на застрояване съвпада с уличната регулационна линия, и най-малко 2,3 м над терена, когато са наддадени в границите на урегулирания поземлен имот.

 

2017-10-06T16:55:08+00:00 28 септември 2017|Корпоративен блог|