Открит паркинг с озеленяване и зона за рекреация

Открит паркинг с озеленяване и зона за рекреация 2023-11-15T10:06:31+00:00

Project Description

Представяме ви идеен проект от AMATA & CO възложен от община Созопол „Открит паркинг с озеленяване и зона за рекреация“. Обектът е планиран да се изгради в централната част на града, като в основата му стои aтрактивен дизайн и ефективна система за паркиране с над 500 паркоместа, както и места за социални и културни дейности.
Архитекти: арх. Мария Рейзова, арх. Николай Николаев